HAKKIMIZDA

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi, avukat ile müvekkil veya avukat ile bir diğer avukat arasında avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların tarafsız ve bağımsız şekilde hakem veya hakem heyeti tarafından çözülmesinde ihtiyaç duyulan idari görevleri üstlenilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde 22.11.2014 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi, uyuşmazlıkları kendisi çözmemektedir. Merkez, uyuşmazlıkların tarafsız ve bağımsız hakem veya hakem heyeti tarafından ilgili kanun ve TBB Tahkim Yönergesine (Yönerge) uygun olarak çözülmesinde idari görev üstlenmektedir. Merkez, uyuşmazlıkların çözümünde hakem veya hakem heyetinin tahkim faaliyetlerine ve kararlarına müdahale edemez.

Merkezinin görev ve yetkileri Yönergenin 6. Maddesinde sayılmıştır;

 • Kurulun Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterini seçmek
 • Kurul halinde çalışmak ve karar almak
 • Uyuşmazlıkları kendisi çözmez
 • Uyuşmazlıkların Hakem veya Hakem Heyeti tarafından çözülmesi için gerekli idari işlemleri yürütmek
 • Tahkim başvurularını değerlendirmek, şekil yönünden kabul veya ret etmek
 • Hakem ve Hakem Heyeti listelerini hazırlamak
 • Başvurusu kabul edilen uyuşmazlıklara ilişkin Hakem veya Hakem Heyetinin kurulmasını sağlamak
 • Hakem ve Hakem Heyeti Ücret Tarifesini hazırlamak
 • Hakem veya Hakem Heyetinin reddi istemlerinde karar vermek
 • Hakem veya Hakem Heyetinin süre uzatım istemlerini görüşüp gereğine göre uzatma kararı vermek
 • Hakem veya Hakem Heyetinin emek ve mesailerine karşılık ücretlerinin ödenmesini sağlamak
 • Sekreterya ve Kurullara verilecek görevleri belirlemek
 • Yönerge ve İç Yönergede sayılı diğer görevleri yerine getirmek

TBB Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkez Kurulu, 17 Mart 2015 tarihinde toplanarak görev paylaşımı yapmıştır. Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirilen toplantıda; Tahkim Merkezi Başkanlığına Av. Serhat Eskiyörük, Başkan Yardımcılığına Av. Bennar Balkaya, Genel Sekreterliğe Av. Çağrı Yücel seçilmiştir.

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi | tahkimmerkezi.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem