YÜRÜTME KURULU

  Başkan Av. Ayşe Köseyener
  Genel Sekreter Av. Hamdi Tahsin Ulus
  Başkan Yardımcısı Av. Begümşen Fıratlı
  Başkan Yardımcısı Av. Filiz Erol
  Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Özgür Bayır
© 2015 Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi | tahkimmerkezi.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem