DUYURU VE HABERLER

03.02.2020

Hakem ücretlerinin;

10.000,00-TL'ye kadar olan başvurularda 500,00 TL,
25.000,00-TL'ye kadar olan başvurularda 1.000,00 TL,
50.000,00-TL'ye kadar olan başvurularda 1.500,00 TL,
50.000,00 TL ile 100.000,00 TL arası başvurularda 2.500,00 TL,
100.000,00 TL ve üzeri başvurularda 4.750,00 TL olarak belirlenmesine,
100.000,00-TL üzeri dosyalarda Tahkim Yürütme Kurulunun önerisi ve Birlik Yönetim Kurulunun kararı ile arttırılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

27.12.2019

Tahkim Sözleşmesi Örneği (Avukatlık ücret sözleşmesinde yer alması önerilen tahkim maddesi):
"Taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm uyuşmazlıklar (sözleşmenin ihlali feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dâhil olmak üzere), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi hükümleri uyarınca tahkim yoluyla çözümlenecektir".

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Merkezi Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.

10.12.2019

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ YARGILAMA GİDERİ VE GİDER AVANSI
TBB Tahkim Yönergesi'nin 9, 40, 41, 42. maddeleri uyarınca ödenecek TBB Tahkim Merkezi yargılama gideri ve gider avansının, başvuru ücreti 200,00 TL ve geçici gider avansı 300,00 TL olmak üzere, Denizbank Balgat Şubesindeki TR72 0013 4000 0026 5362 7021 07 İBAN'a Tahkim Başvuru Ücreti ve Gider Avansı" açıklaması ile yatırılması gerekmektedir.

 

© 2015 Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi | tahkimmerkezi.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem