facebook
Menüyü Görüntüle

HAKKIMIZDA

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi (Merkez), avukat ile müvekkil veya avukat ile bir diğer avukat arasında avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların, tarafsız ve bağımsız hakem veya hakem heyeti tarafından, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi'ne (Yönerge) uygun olarak çözülmesinde ihtiyaç duyulan idari görevleri üstlenmek üzere, Türkiye Barolar Birliği (Birlik) bünyesinde kurulmuştur.

Merkez; Birlik Yönetim Kurulu'nca atanan beş üyeden oluşan yürütme kurulu (Tahkim Yürütme Kurulu),  Birlik Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek bir koordinatör üye ve hakemlerden oluşur. Koordinatör Üye, Yürütme Kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlar, toplantılara katılır, görüşlerini açıklar ancak oylamalara katılmaz.

Merkez, uyuşmazlıkları kendisi çözmemekte, uyuşmazlıkların tarafsız ve bağımsız hakem veya hakem heyeti tarafından ilgili Kanun ve Yönerge'ye uygun olarak çözülmesinde idari görev üstlenmektedir.

Tahkim Yürütme Kurulu üyeleri, uyuşmazlıkların çözümünde rol alamazlar, hakemlerin veya hakem heyetlerinin, sorunun çözümü ile ilgili faaliyetlerine ve kararlarına müdahale edemezler.

Tahkim Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri Yönerge'nin 7. maddesinde sayılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi 12.07.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi olarak Av. Asude Şenol görevlendirilmiştir.

Tahkim Yürütme Kurulu Üyeleri; Av. Ayşe Köseyener,  Av. Hamdi Tahsin Ulus, Av. Filiz Erol,  Av. Mustafa Özgür Bayır ve Av. Begümşen Fıratlı, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla göreve başlayarak 14.11.2019 tarihinde ilk toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.