facebook
Menüyü Görüntüle

MEVZUAT

- Avukatlık Kanunu
- Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
- 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  11. Kısım (m. 407- m.444)
- Milletlerarası Tahkim Kanunu
- Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
- Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
- Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü Ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
- Havana Kuralları
- Uluslararası Barolar Birliği Örnek Kılavuzları

**Tahkim Sözleşmesi Örneği (Avukatlık ücret sözleşmesinde yer alması önerilen tahkim maddesi):

"Taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm uyuşmazlıklar (sözleşmenin ihlali feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dâhil olmak üzere), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi hükümleri uyarınca tahkim yoluyla çözümlenecektir".

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Merkezi Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.