facebook
Menüyü Görüntüle

DUYURU VE HABERLER

01.03.2021

2021 Yılı Hakem Ücretleri ve Gider Avansı miktarı konusunda aşağıdaki listenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

0-10.000 TL arası 750 TL
10.000-25.000 TL’ye kadar 1.000 TL
25.000-50.000 TL arası 1.800 TL
50.000-100.000 TL arası 2.500 TL
100.000-150.000 TL arası 4.750 TL
150.000 TL ve üzeri 5.500 TL

150.000 TL ve üzeri dosyalarda Tahkim Yürütme Kurulunun önerisi ile Birlik Yönetim Kurulu hakem ücretlerini artırmaya yetkilidir.

2021 yılı için BAŞVURU ÜCRETİ:300,00.-TL YARGILAMA GİDERİ AVANSI: 300,00.-TL olarak belirlenmiştir.

27.12.2019

Tahkim Sözleşmesi Örneği (Avukatlık ücret sözleşmesinde yer alması önerilen tahkim maddesi):
"Taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm uyuşmazlıklar (sözleşmenin ihlali feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dâhil olmak üzere), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi hükümleri uyarınca tahkim yoluyla çözümlenecektir".

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Merkezi Yönergesi uyarınca tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır.

10.12.2019

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ YARGILAMA GİDERİ VE GİDER AVANSI
TBB Tahkim Yönergesi'nin 9, 40, 41, 42. maddeleri uyarınca ödenecek TBB Tahkim Merkezi yargılama gideri ve gider avansının, 2020 yılı için başvuru ücreti 300,00 TL ve geçici gider avansı 200,00 TL olmak üzere, Denizbank Balgat Şubesindeki TR72 0013 4000 0026 5362 7021 07 İBAN'a Tahkim Başvuru Ücreti ve Gider Avansı" açıklaması ile yatırılması gerekmektedir.