instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

Uyuşmazlıkları TBB Tahkim Merkezi'nde çözebilmek için, sözleşmelerinizde TBB Tahkim Merkezi'ni refere eden tahkim şartına yer verilmelidir. Örnek tahkim şartı içeren madde şu şekildedir:

"Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Ankara/ Türkiye'dir. Tahkim dili Türkçe'dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır. Hakem sayısı 1'dir.'"

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Merkezi Yönergesi uyarınca tahkim kararları bağlayıcıdır.